Tradice

Hledám varianty 'tradice' [ tradicí (1) tradici (6) tradice (2) tradic (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Matouš 15:2...z Jeruzaléma. "Proč tvoji učedníci přestupují tradici starších?" říkali. "Vždyť si před jídlem neumývají...
Matouš 15:3...jídlem neumývají ruce!" "A proč vy kvůli své tradici přestupujete Boží přikázání?" odpověděl jim Ježíš....
Matouš 15:6...svého rodiče nijak uctít. A tak jste kvůli své tradici zrušili Boží slovo. Pokrytci, Izaiáš o vás správně...
Marek 7:3... aniž by si obřadně umyli ruce, a tak dodržují tradici starších. Když přijdou z trhu, nejedí, dokud se...
Marek 7:5...zeptali: "Proč se tvoji učedníci nechovají podle tradice starších a jedí chléb nečistýma rukama?" On jim...
Marek 7:8...' Opustili jste Boží přikázání, ale lidské tradice dodržujete." Potom pokračoval: "Opravdu pěkně...
Marek 7:9...Boží přikázání, abyste zachovali svou vlastní tradici! Mojžíš řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by...
Marek 7:13...pro jeho otce nebo matku. Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte...
Galatským 1:14...jsem k nejhorlivějším stoupencům otcovských tradic. Bůh, který oddělil v matčině lůně a povolal...
Koloským 2:8...prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |