Tržiště

Hledám varianty 'tržiště' [ tržištích (3) tržišti (2) tržištěm (1) tržiště (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Izaiáš 23:3...Šíchoru, z úrody Nilu jsi, Týre, tyl, byl jsi tržištěm národů. Zastyď se, Sidone, mořská pevnosti, neboť...
Jeremiáš 5:1...ulice, dívejte se a pátrejte, prohledejte jeho tržiště. Najdete-li někoho, kdo dbá na právo a usiluje o...
Matouš 20:3...okolo deváté hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí, a tak jim řekl: ‚Jděte i vy na mou...
Matouš 23:7... přední sedadla ve shromážděních, zdravení na tržištích, a když je lidé oslovují: ‚Rabbi!' Vy si ale...
Marek 12:38...ve slavnostních pláštích, nechají se zdravit na tržištích, sedají na předních sedadlech ve shromážděních a...
Lukáš 20:46...ve slavnostních pláštích, milují zdravení na tržištích, přední sedadla ve shromážděních a čestná místa...
Jan 2:16..."Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" (Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je psáno:...
Skutky 28:15...tamější bratři, vyšli nám naproti k Appiově tržišti a další ke Třem krčmám. Jakmile je Pavel uviděl,...

Slova obsahující tržiště: tržiště (2) tržištěm (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |