Trůnící

Hledám varianty 'trůnící' [ trůnícího (4) trůnící (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Samuel 4:4...přinesli Truhlu smlouvy Hospodina zástupů trůnícího na cherubech. S Truhlou Boží smlouvy šli oba...
2. Samuel 6:2...Boží truhlu nesoucí jméno Hospodina zástupů trůnícího nad cheruby. Naložili Boží truhlu na nový vůz a...
1. Letopisů 13:6...vyzvedli Truhlu nesoucí jméno Hospodina, Boha trůnícího nad cheruby. Boží truhlu pak odváželi z...
Jeremiáš 48:18...nádherou!' Dolů ze slávy, v prachu usednitrůnící Dcero dibonská! Zhoubce Moábu na tebe zaútočil,...
Amos 1:5...paláce. Rozlámu závoru Damašku; odstraním trůnícího v Údolí hříchu, třímajícího žezlo v Bet-edenu....

Slova obsahující trůnící: trůnící (1) trůnícího (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |