Trámy

Hledám varianty 'trámy' [ trámy (10) trámů (4) trámu (2) trámech (2) trám (6) ]. Nalezeny 22 verše.
1. Královská 6:9...ho kazetovým stropem připevněným na cedrových trámech. Přístavbu vybudoval okolo celého chrámu; každé...
1. Královská 6:10...loktů vysoké a k chrámu byla připojena cedrovými trámy. Tehdy Šalomoun dostal slovo...
1. Královská 6:36...tesaných kvádrů následovala vrstva cedrových trámů. Základy Hospodinova chrámu byly položeny čtvrtého...
1. Královská 7:2... 50 loktů široký a 30 loktů vysoký, s cedrovými trámy na čtyřech řadách cedrových sloupů. Zastřešen byl...
1. Královská 7:3...byl cedrovým kazetovým stropem připevněným na trámech spočívajících na sloupech - pětačtyřicet trámů,...
1. Královská 7:12...řad tesaných kvádrů a jedné vrstvy cedrových trámů tak jako vnitřní nádvoří Hospodinova chrámu s jeho...
2. Královská 6:2... Pojďme k Jordánu; každý odtamtud vezmeme jeden trám a postavíme si tam místo k bydlení." Odpověděl jim:...
2. Letopisů 3:7...zlacení použil parvaimské zlato. Zlatem potáhl trámy, prahy, stěny i dveře chrámu a na stěnách vyřezal...
2. Letopisů 34:11...a stavitelům na nákup opracovaného kamenetrámů a stavebního dřeva na budovy, které judští králové...
Ezdráš 5:8... Staví se z tesaných kvádrů a do zdí se vkládají trámy. Pracují pilně a dílo jim roste pod rukama. Ptali...
Ezdráš 6:11... kdo tento výnos poruší, byl z domu vytržen trám, na němž bude vyzdvižen a zbičován; jeho dům se pak...
Nehemiáš 3:1...se dal do práce a postavili Ovčí bránu. Upevnili trámy a osadili vrata. Pokračovali dál k věži Mea, a když...
Nehemiáš 3:3... Rybnou bránu stavěli synové Senaovi. Upevnili trámy a osadili vrata, zámky a závory. Vedle nich opravoval...
Nehemiáš 3:6...Paseachův, a Mešulam, syn Besodiášův. Upevnili trámy a osadili vrata, zámky a závory. Vedle nich opravoval...
Píseň 1:17...lože se zelená, cedrové krovy náš dům, naše trámy jsou z cypřišů. jsem ta růže šáronská, jsem lilie...
Abakuk 2:11...to zaplatíš. Vždyť bude křičet i kamení ze zditrámy ze střechy se přidají. Běda tomu, kdo staví město na...
Sofoniáš 2:14...jejich zpěv. Na prahu jen hromady sutin, cedrové trámy strženy. To je to město hýření - hovělo si v bezpečí...
Matouš 7:3... Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému...
Matouš 7:4...ti vytáhnu z oka třísku,' a přitom máš sám v oku trám! Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a...
Matouš 7:5...máš sám v oku trám! Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys vytáhl...
Lukáš 6:41... Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říkat svému...
Lukáš 6:42..., ti vytáhnu z oka třísku,' když nevidíš trám ve vlastním oku? Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |