Toulec

Hledám varianty 'toulec' [ toulec (5) toulci (1) toulce (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 27:3...a nevím, kdy umřu. Vezmi prosím své zbraně, svůj toulec a luk, vyjdi do polí a ulov mi zvěřinu. Pak mi...
Job 39:23...mečem nechce o krok ustoupit. Po boku mu chřestí toulec se šípy, kopí a šavle se blýskají. Chvěje se...
Žalmy 127:5...zamlada. Blaze člověku, jenž jich plný toulec - takový nebude zahanben, bude s protivníky...
Izaiáš 22:6...den boření hradeb a křiku mezi horami. Elam svůj toulec uchopil, muži na vozech a na koních, i Kír ukázal...
Izaiáš 49:2...učinil ze vybroušený šíp a schoval si do toulce. Řekl mi: "Jsi můj služebník, Izraeli, v tobě se...
Jeremiáš 5:16... co říkají. Samí udatní hrdinové, jejich toulec zeje jako hrob. Pohltí tvou úrodu i tvůj chléb,...
Pláč 3:13...luk, přiložil šíp, udělal si ze cíl! Ve svém toulci našel střely, prostřílel mi slabiny! Všichni lidé se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |