Touhou

Hledám varianty 'touhou' [ touze (1) touhy (10) touhu (4) touhou (5) touhami (1) touha (7) ]. Nalezeno 27 veršù.
1. Samuel 9:20...starosti. se našly. Vždyť ke komu se upíná touha celého Izraele? Přece k tobě a tvému otcovskému...
1. Letopisů 29:18...Abrahama, Izáka a Izraele, zachovej navěky tu touhu v srdci svého lidu! jsou jejich srdce vždy pevně u...
Job 17:11...ale nenajdu! dny uplynuly i s mými úmyslytouhy mého srdce se zhatily. Obrátit usilují noc na den, v...
Job 19:27...očima, ne někdo cizí, ale - srdce mi touhou umírá! Jenže vy říkáte: ‚Jak ho přistihnem? Příčina...
Žalmy 21:3...se král - jak jen se veselí dík tvému spaseníTouhu jeho srdce jsi mu daroval, prosbu jeho rtů neodmítl...
Žalmy 37:4...žij v bezpečí. V Hospodinu měj svoji rozkoš - on touhy tvého srdce naplní! Hospodinu svěř svoji cestu,...
Žalmy 38:10... křičím ze srdce! Ty, Pane, víš o každé  touze, můj nářek před tebou není utajen. Srdce mi buší,...
Žalmy 119:20...příkazy mi neskrývej! Mou duši stále stravuje touha po tvých pokynech. Okřikuješ pyšné - jsou proklatí,...
Žalmy 119:81...oddané - tehdy nebudu nikdy zahanben! Umírám touhou po tvém spasení, tvé slovo je mou nadějí. Oči mi...
Žalmy 145:16...v čase potřeby. Otevíráš ruku, abys nasytil touhy všech žijících. Hospodin je spravedlivý ve všech...
Žalmy 145:19... všem, kdo ho vzývají v opravdovosti. Naplňuje touhy těch, kdo ho ctí, slyší jejich křik a jde je...
Přísloví 10:24...zase v moudrosti. Obavy darebáků se uskutečnítouhy spravedlivých se naplní. Když přejde vichr, je s...
Přísloví 11:23...rypáku je krásná žena bez špetky rozumuTouhy spravedlivých vedou jen k dobru, z nadějí darebáků...
Přísloví 13:12... zbohatne. Dlouhé čekání unavuje srdce, naplněná touha je stromem života. Kdo pohrdá Slovem, sám sobě škodí,...
Přísloví 13:19... kdo však na domluvy , bude vážený. Splněná touha je v duši sladká; tupcům je odporné varovat se zla....
Přísloví 21:25...nezná žádnou mez. Lenocha umoří jeho vlastní touhy, jeho rukám práce nevoní. Celý den jenom toužebně...
Píseň 7:11...rtech, po zubech. patřím svému milému a jeho touha patří mně! Pojď, milý můj, do polí pojďme, mezi trsy...
Jan 8:44...ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě,...
Římanům 1:27...opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají nestydatost s muži a...
Římanům 13:14...ve svárech a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista. Přijímejte ty, kdo...
1. Korintským 7:9...lepší vstoupit do manželství než být spalován touhou. Pro ty, kdo žijí v manželství, mám nikoli své, ale...
2. Korintským 5:2...rukama. Proto, dokud jsme v tomto stanu, sténáme touhou ocitnout se v našem nebeském příbytku - jej...
2. Korintským 7:11...k nápravě, jaké rozhořčení a znepokojení, jakou touhu a horlivost, jaké úsilí potrestat viníka! V každém...
Filipským 1:23...čemu dát přednost, neboť přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší;...
2. Timoteus 3:6...tížené vlastními hříchy a vedené nejrůznějšími touhami, které se pořád chtějí učit, ale nikdy nemohou...
1. Jan 2:16...svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života - nic z toho není...
1. Jan 2:17... vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky. Drazí, je tu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |