Touž

Hledám varianty 'touž' [ touž (2) toutéž (1) téže (7) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 26:24...pak odtud vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama...
Genesis 40:5...byli uvězněni v žaláři - měli sen. Každý měl téže noci svůj sen, každý s vlastním významem. Když k nim...
1. Samuel 6:12...rovnou k Bet-šemeši. Šly stále stejným směrem po téže silnici. Bučely, ale neuhnuly napravo ani nalevo....
2. Královská 8:22...zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna. Ostatní Jehoramovy skutky -...
2. Královská 19:35...učiním to a pro Davida, jenž byl můj služebník!" Téže noci pak vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském...
2. Královská 21:13...nepřestane znít v obou uších. Přeměřím Jeruzalém touž mírou jako Samaří a touž olovnicí jako dům Achabův....
2. Letopisů 21:10...zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna. Jehoram totiž opustil...
2. Letopisů 34:32... kdo byli v Jeruzalémě a v Benjamínovi, zavázal toutéž smlouvou, aby se obyvatelé Jeruzaléma řídili podle...
Římanům 11:17...naroubován mezi . Čerpáš z vydatného kořene téže olivy, a tak se nad ty větve nepovyšuj. Chceš-li se...

Slova obsahující touž: netoužil (1) netoužím (1) nezatouží (1) roztoužil (3) roztoužila (4) touž (2) toužebně (5) toužebným (1) touží (14) toužil (17) toužila (3) toužili (8) toužím (13) toužíme (3) toužíš (1) toužit (4) toužíte (3) vytoužené (1) vytoužený (2) zatouží (2) zatoužil (3) zatoužila (1) zatoužíš (1) zatoužit (1) zatoužíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |