Tolika

Hledám varianty 'tolika' [ tolika ]. Nalezeno 9 veršù.
Deuteronomium 25:2...jej položit a zbičovat pod svým dohledem tolika ranami, kolik si zaslouží. Nechá mu dát čtyřicet ran...
Nehemiáš 13:26...nim nezhřešil izraelský král Šalomoun?! Mezi tolika národy nebylo krále jako on - Boží miláček, jehož...
Žalmy 31:14...tak jako mrtvý, rozbitému hrnci se podobám. Od tolika lidí slyším pomluvy - hrůza ze všech stran! se...
Kazatel 5:16...za větrem? Všechny své dny strávil ve tmě - v tolika trápeních, v bolesti, ve zlobě! A tak jsem viděl, v...
Kazatel 7:28...jsem našel jediného muže, ženu jsem ale mezi tolika nenašel. Pohleď, došel jsem pouze k jedinému: Bůh...
Jeremiáš 3:1...by se země hrozně poskvrnila! Tys ale smilnilatolika milenci, a chceš se ke mně vrátit?" praví Hospodin....
Jeremiáš 20:10...nemohu ho v sobě zadržet, neovládnu se! Od tolika lidí slyším nařčení: "Hrůza všude kolem,...
2. Korintským 1:11...za ten dar, který nám byl udělen díky modlitbám tolika lidí. Naší chloubou je svědectví našeho svědomí, že...
2. Korintským 12:21...vámi znovu neponížil, kdybych musel truchlit nad tolika dřívějšími hříšníky, kteří nečinili pokání z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |