Tlupou

Hledám varianty 'tlupou' [ tlupy (3) tlupu (1) tlupou (1) tlupě (4) tlupách (1) tlupa (6) ]. Nalezeno 15 veršù.
Numeri 16:5...tvář. Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin ukáže, kdo mu patří, kdo je svatý a...
Numeri 16:6...toto: Vezměte si kadidelnice, Korach a celá jeho tlupa. Zítra do nich dejte žhavé uhlí a na před...
Numeri 16:11... a vy si žádáte ještě kněžství?! Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinu - vždyť kdo je...
Numeri 16:16...Potom Mojžíš řekl Korachovi: "Ty a celá tvoje tlupa buďte zítra před Hospodinem - ty s nimi a také Áron....
Numeri 17:5...kadidlo, aby nedopadl jako Korach a jeho tlupa. Stalo by se mu to, o čem Hospodin mluvil skrze...
Numeri 26:9...a Abiram, zástupci obce, kteří s Korachovou tlupou bojovali proti Mojžíšovi a Áronovi při svém odboji...
Numeri 26:10...otevřela ústa a pohltila je i Koracha. Celá ta tlupa pomřela a oněch 250 mužů pohltil oheň, takže se stali...
Numeri 27:3..."Náš otec zemřel na poušti, ale nepatřil k  tlupě, která se srotila proti Hospodinu, k tlupě Korachově....
Job 1:17... když dorazil další: "Chaldejci se ve třech tlupách vrhli na velbloudy, ukradli je a mládence pobili...
Žalmy 64:3...Před úklady zlých prosím ukryj, před vzpourou tlupy zločinců! Jazyky si jak meče naostřili, jak šípy míří...
Žalmy 86:14...záhrobí! Nadutci povstali, Bože, proti mnětlupa násilníků pase po mém životě - ti, kdo nestavějí...
Žalmy 106:18... Abiramovu hordu pohřbila. Oheň vyšlehl proti  tlupě, spálil ty darebáky plamenem! Na Orébu si potom tele...
Ozeáš 6:9... Jako loupežníci číhající na lidi, takto se tlupy kněží spolčují, aby na cestě do Šechemu vraždili, aby...
Ozeáš 7:1...Zabývají se podvody, do domů lezou zlodějitlupy lupičů jsou v ulicích. Vůbec si v srdci nepřipouštějí...
Micheáš 2:3... A proto tak praví Hospodin: "Hle, na tu tlupu chystám pohromu - teď se nevykroutíte! Přestanete...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |