Tloukl

Hledám varianty 'tloukl' [ tluču (1) tlučte (3) tluče (2) tloukli (5) tloukl (2) tlouct (1) tlouci (3) ]. Nalezeno 17 veršù.
Soudců 19:22... náhle dům obstoupili místní ničemové. Začali tlouct do dveří a křičet na starého hospodáře: "Vyveď toho...
1. Samuel 17:35... A když se vrhl na , chytil jsem ho za hřívutloukl ho, dokud jsem ho nezabil. Tvůj služebník zabil...
Izaiáš 11:4...v zemi právo zajistí. Holí svých úst bude tlouci zemi, dechem svých rtů zničí ničemy. Na bedrech...
Izaiáš 32:12...se a obnažte, pytlem zahalte se na bedrechTlučte se v prsa nad výtečnými poli, nad úrodnými vinicemi,...
Matouš 7:7... Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznetetlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí,...
Matouš 7:8...prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá...
Matouš 26:67...mu plivat do tváře a bít ho pěstmi. Jiní ho tloukli holemi a říkali: "Prorokuj nám, Mesiáši, kdo ...
Marek 5:5...i v noci, byl v hrobkách a na horách, křičeltloukl se kamením. Jakmile z dálky uviděl Ježíše, přiběhl a...
Marek 12:5... Toho zabili a stejně tak mnoho jiných. Některé tloukli a jiné zabíjeli. Nakonec mu zbýval jen jediný -...
Marek 14:65...ho pěstmi a říkali: "Prorokuj!" A sluhové ho tloukli holemi. Petr byl zatím dole na dvoře. Přišla tam...
Lukáš 11:9...Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznetetlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo...
Lukáš 11:10...prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Který z vás otců podá svému synu hada...
Lukáš 13:25...vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,' ale on vám odpoví:...
Lukáš 22:63... Ti, kdo Ježíše hlídali, se mu posmívalitloukli ho. Zavázali mu oči a ptali se: "Prorokuj, kdo ...
Jan 19:3...plášť a s voláním: " žije židovský král!" jej tloukli holemi. Pilát pak znovu vyšel ven. "Hle, vedu ho...
Skutky 12:16..."To musí být jeho anděl." Petr však nepřestával tlouci. Když konečně otevřeli a spatřili ho, byli ohromeni....
Zjevení 3:20...se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveřítluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k...

Slova obsahující tloukl: potloukl (1) potlouklo (2) roztloukl (2) tloukl (2) tloukli (5) zatloukl (1) ztloukli (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |