Tleskat

Hledám varianty 'tleskat' [ tleskejte (2) tleskat (3) tleskal (1) tleskají (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Královská 11:12...prohlásili ho za krále. Když ho pomazali, začali tleskat a volat: " žije král!" Jak se všichni sbíhali,...
Žalmy 47:2...předního zpěváka. Žalm synů KorachovýchTleskejte Bohu, všechny národy, vyšlete k němu pokřik...
Žalmy 98:8... stejně tak všichni, kdo žijí na světě! Řekytleskejte radostí, hory k tomu zpívají před Hospodinem,...
Izaiáš 2:6...plný kouzel z Východu a filištínského věštěnítleskají výplodům cizinců! Jejich země je plná stříbra,...
Izaiáš 55:12...pokoji. Hory a pahorky vám budou zpívat vstříctleskat vám budou všechny stromy na polích. Místo křoví pak...
Ezechiel 21:22...zleva, kamkoli se podíváš. sám budu takto tleskat do dlaní, než se můj hněv utiší! To říkám ...
Ezechiel 25:6... Tak praví Panovník Hospodin: Protože jsi tleskal a dupal a s takovou chutí se zlomyslně radoval nad...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |