Tlamy

Hledám varianty 'tlamy' [ tlamy (10) tlamou (1) tlamě (1) tlamách (1) tlama (4) tlam (2) ]. Nalezeno 18 veršù.
1. Samuel 17:35...jsem se za ním, srazil jsem ho a vyrval mu jitlamy. A když se vrhl na , chytil jsem ho za hřívu a...
Job 40:23...se, on se nelekne, klid, i když mu Jordántlamě dosáhne. Kdopak ho může chytit do sítě? Vrazí mu...
Job 41:6...Kdo pronikne jeho dvojité pancíře? Vrata jeho tlamy kdopak rozevře? Jeho zuby všude kolem šíří děs! Řady...
Job 41:11... úsvit se rozzáří pod jeho pohledem. Z jeho tlamy září pochodeň, roj jisker létá kolem něj. Dým se mu...
Job 41:13...kotlem. Svým dechem rozžhaví uhlí řeřavé, jeho tlama šlehá plamenem! Síly je plná jeho šíje a předchází ho...
Žalmy 22:14... obkličují, obstupují tuři bášanští. Své tlamy na otvírají jak draví řvoucí lvi! Jak voda se...
Žalmy 22:22...moci psů tu mou jedinou! Zachraň prosím před tlamou lva, vyslyš před rohy buvola! Svým bratrům budu...
Izaiáš 5:14... proto rozvírá svůj chřtán, jeho bezedná tlama zeje dokořán; výkvět i spodina spadne tam, celý ten...
Daniel 6:23...Bůh poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec mi neublížili, neboť jsem byl před Bohem...
Amos 3:12... Toto praví Hospodin: Jako když pastýř vyrvetlamy lva jen dvě nohy anebo kus ucha, tak budou vyrváni...
2. Timoteus 4:17...všechny národy. Byl jsem tedy vysvobozen ze lví tlamy. A Pán vysvobodí od všeho zlého a zachová pro...
Židům 11:33...spravedlnost, docházeli zaslíbení, zavírali tlamy lvům, přemáhali žár ohně, unikali ostří meče, bývali...
Zjevení 9:17...a síry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami,...
Zjevení 9:18... ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházelytlam, byla pobita třetina lidí. Moc těch koní je v jejich...
Zjevení 9:19...pobita třetina lidí. Moc těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi s hlavami, a...
Zjevení 12:15...bude živena čas a časy a půl času. Had ze své tlamy vychrlil za tou ženou vodu jako řeku, aby ji strhl...
Zjevení 12:16...otevřela ústa a pohltila řeku, kterou ze své tlamy vychrlil drak. Tehdy se drak na ženu rozhněval a...
Zjevení 13:2...pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak dal svou sílu, svůj trůn i...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |