Tlačil

Hledám varianty 'tlačil' [ tlačíte (1) tlačit (1) tlačili (3) tlačí (4) ]. Nalezeno 9 veršù.
Přísloví 27:3... jsou to cizí, a ne tvé vlastní rty. Kámen tlačí a písek tíží, vydržet s tupcem je těžší než obojí....
Ezechiel 34:21...mezi vykrmenými a hubenými ovcemi. Protože se tlačíte boky i rameny a svými rohy trkáte všechny nemohoucí...
Micheáš 6:14... ale nenasytíš se, bude ti kručet v břiše. Budeš tlačit, ale neporodíš, a co porodíš, to vydám meči. Zaseješ...
Marek 3:10... že všichni, kdo měli nějaká trápení, se na něj tlačili, aby se ho dotkli. A nečistí duchové, jakmile ho...
Marek 5:24..." A tak šel s ním. Veliký zástup šel za nímtlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct...
Marek 5:31...Jeho učedníci mu řekli: "Vidíš, že se na tebe tlačí dav, a ptáš se: Kdo se dotkl?" On se ale rozhlížel...
Lukáš 5:1...na břehu Genezaretského jezera a lidé se na něj tlačili, aby slyšeli Boží slovo, uviděl poblíž stát dvě...
Lukáš 8:45...se Petr: "Mistře, davy se na tebe mačkajítlačí..." Ježíš ale opakoval: "Někdo se musel dotknout....
Lukáš 16:16...káže Boží království a každý se do něj násilně tlačí. Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala...

Slova obsahující tlačil: potlačil (2) tlačili (3) zatlačil (2) zatlačili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |