Tkaný

Hledám varianty 'tkaný' [ tkanými (1) tkaným (4) tkaný (5) tkanou (2) tkaní (2) tkaném (2) tkaná (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 28:4...roucha, která zhotoví: náprsník, efod, plášťtkaná suknice, turban a šerpa. Tato svatá roucha zhotoví...
Exodus 28:6...a šarlatovou látku a kment. zhotoví umně tkaný efod ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a...
Exodus 28:8...ramenní díly, jimiž bude spojen. Stejně tak tkaný pás obepínající efod bude ze zlata, z modré,...
Exodus 28:15...připevníš k těm obroučkám. Dále zhotovíš umně tkaný náprsník Božích rozhodnutí. Zhotovíš jej podobně jako...
Exodus 28:27...obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad tkaným pásem efodu. Náprsník pak bude modrou šňůrou...
Exodus 28:28...kroužky ke kroužkům efodu. Tak bude spočívat na tkaném pásu efodu a nebude od něj odstávat. Kdykoli bude...
Exodus 28:32...něj bude otvor pro hlavu, jenž bude mít dokola tkanou obrubu, jako otvor pancíře; plášť se nebude trhat...
Exodus 29:5...patřící k efodu, efod i náprsník a opášeš ho tkaným pásem efodu. Na hlavu mu nasadíš turban a na turban...
Exodus 35:25...k jakémukoli dílu služby. Všechny ženy zručnétkaní přinášely, co utkaly: modrou, purpurovou a šarlatovou...
Exodus 35:35... purpurových a šarlatových látek i kmentu po tkaní. Ovládají každé řemeslo a umí vymýšlet plány. ...
Exodus 39:5...efodu připojili ramenní díly, aby byl spojenTkaný pás, který jej obepínal, byl stejně jako efod ze...
Exodus 39:8... Podobným způsobem jako efod byl zhotoven umně tkaný náprsník: ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové...
Exodus 39:20...obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad tkaným pásem efodu. Náprsník pak modrou šňůrou přivázali za...
Exodus 39:21...kroužky ke kroužkům efodu. Takto spočíval na tkaném pásu efodu a neodstával od efodu, jak Hospodin...
Exodus 39:23... Uprostřed něj byl otvor, jako bývá v pancíři, s tkanou obrubou, aby se netrhal. Podél spodního lemu pláště...
Leviticus 8:7...mu plášť, na něj umístil efod, přepásal ho tkaným pásem efodu, a tak mu jej připevnil. Na něj umístil...
Ezechiel 27:24...plášti s výšivkami, pestrými koberci a pevně tkanými šňůrami. Zámořské lodi tvé zboží převážejí,...

Slova obsahující tkaný: protkaný (1) tkaný (5) tkaným (4) tkanými (1) utkaný (1) vetkanými (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |