Tisícího

Hledám varianty 'tisícího' [ tisících (1) tisícího (1) ]. Nalezeny 2 verše.
Deuteronomium 7:9...Bůh, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těch, kdo jej milují a dodržují jeho...
2. Samuel 18:4...bráně a všechen lid pochodoval ven po stovkáchtisících. Král tehdy přikázal Joábovi, Abišajovi a Itajovi:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |