Tiše

Hledám varianty 'tiše' [ tiše (12) ]. Nalezeno 12 veršù.
Soudců 3:19... "Mám pro tebe, králi, něco tajného," řekl. "Tiše!" zavelel král, načež se všichni kolemstojící vzdálili...
Job 29:21...stále pevný v ruce .' Naslouchali mi napjatětiše očekávali rady . Neměli co dodat po mém slově, ...
Žalmy 39:3...je se mnou ničemník." Jako němý jsem zůstal tiše, nadobro jsem se odmlčel, svou bolest však jen jitřil...
Žalmy 39:10... se mi prosím blázni nesmějí! Zůstanu tiše, neotevřu ústa, protože tys to způsobil! Odvrať ode ...
Žalmy 83:2...žalm Asafův. Bože, nezůstávej tiše, přeruš své mlčení, Bože, ze svého klidu probuď se!...
Izaiáš 42:14...se oboří: příliš dlouho mlčel jsem, zůstával tiše, držel se. Teď ale vykřiknu jako při porodu, sténat...
Pláč 3:28...nosí své jho od mládí. sedá o samotětiše pod uloženým břemenem. Ústy do prachu klesne - snad...
Amos 6:10...někdo?" "Nikdo," hlesne on. A tehdy řekne: "Tiše! ani nezmíníme Hospodinovo jméno!" Hle, Hospodin...
Marek 4:39...Když se probudil, okřikl vítr a přikázal vlnám: "Tiše, klid!" Vítr se utišil a nastal naprostý klid. "Proč...
1. Korintským 14:34...svatí. (Vaše ženy při shromážděních zůstávají tiše. Nemají povídat, ale být poslušné, jak ostatně říká i...
1. Timoteus 2:11...se hlásí ke zbožnosti. Žena přijímá vyučování tiše a s veškerou poslušností. Nestrpím, aby žena poučovala...
1. Timoteus 2:12...poučovala nebo sekýrovala manžela. je raději tiše, vždyť první byl stvořen Adam, teprve potom Eva...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |