Tesaře

Hledám varianty 'tesaře' [ tesařům (3) tesaři (2) tesaře (6) tesař (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
2. Samuel 5:11...vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také tesaře a kameníky, aby Davidovi postavili palác. Tehdy...
2. Královská 12:12...chrámu. Ti na obnovu Hospodinova chrámu najímali tesaře a stavitele, zedníky a kameníky. Platili také za...
2. Královská 22:6...opravě škod v Hospodinově chrámu. je dávají tesařům, stavitelům i zedníkům a nakupují za dřevo a...
1. Letopisů 14:1...posly s cedrovým dřevem a také zedníkytesaře, aby mu postavili palác. Tehdy David poznal, že ho...
1. Letopisů 22:15...rozmnožíš. Máš k ruce dělníky, lamače, kameníkytesaře a všechny zkušené řemeslníky. Zlata, stříbra, bronzu...
2. Letopisů 24:12...na obnovu Hospodinova chrámu najímali kameníkytesaře spolu s kováři železa i bronzu, aby opravovali...
2. Letopisů 34:11...na opravě a obnově Hospodinova chrámu. Dávali je tesařům a stavitelům na nákup opracovaného kamene, trámů a...
Ezdráš 3:7...od krále Kýra pak dali peníze kameníkůmtesařům a za jídlo, pití a olej najali Sidonské a Týrské,...
Jeremiáš 24:1... syna Joakimova, spolu s judskými velmožitesaři a kováři z Jeruzaléma a přivedl je do Babylonu.) V...
Jeremiáš 29:2... dvořané, judští a jeruzalémští velmoži a také tesaři a kováři museli opustit Jeruzalém.) Svěřil ten dopis...
Matouš 13:55...a zázračné schopnosti? Není to snad syn toho tesaře? Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub,...
Marek 6:3...rukama dějí takové zázraky? Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a Šimona?...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |