Terase

Hledám varianty 'terase' [ terasy (4) terasu (4) terase (4) terasách (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
1. Samuel 9:25... Samuel ještě se Saulem pohovořil na střešní terase. Brzy ráno, ještě za rozbřesku, pak Samuel na Saula...
2. Samuel 5:9...jméno Město Davidovo. Vystavěl město okolo od terasy Milo k paláci. Tak se David stále více vzmáhal a...
2. Samuel 11:2...David vstal z lože a procházel se po střešní terase královského paláce, zahlédl ze střechy nějakou ženu,...
1. Královská 9:15... aby vystavěl: Hospodinův chrám, svůj palácterasu Milo, jeruzalémské hradby, města Chacor, Megido a...
1. Královská 9:24...do paláce, který pro ni vystavěl, začal budovat terasu Milo. Třikrát ročně přinášel Šalomoun zápalné i...
1. Královská 11:27...vzbouřil proti králi, byl tento: Šalomoun stavěl terasu Milo a uzavřel mezeru v hradbách města svého otce...
2. Královská 1:2... Achaziáš v Samaří propadl mříží své střešní terasy a zranil se. Vyslal posly a řekl jim: "Jděte se...
2. Královská 23:12... které si judští králové zřídili na střešní terase poblíž Achazovy komnaty, stejně jako oltáře, které...
1. Letopisů 11:8...Město Davidovo. Vybudoval to město okolo od terasy Milo k obvodové zdi a zbytek města obnovil Joáb....
2. Letopisů 32:5...věže a přidal ještě vnější hradbu. Opravil také terasu Milo ve Městě Davidově a vyrobil množství zbraní a...
Nehemiáš 3:31...a kupců naproti Strážné bráně a k rohové terase. Od rohové terasy k Ovčí bráně opravovali zlatníci a...
Nehemiáš 3:32...Strážné bráně a k rohové terase. Od rohové terasy k Ovčí bráně opravovali zlatníci a kupci. Jakmile se...
Daniel 4:26...dvanáct měsíců. Když se král jednou procházel po terasách babylonského královského paláce, zvolal: "Veliký...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |