Tentokrát

Hledám pøesnì 'tentokrát'. Nalezeno 15 veršù. Další varianty: tentokrát
Genesis 29:34...počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke mně můj muž připojí - vždyť jsem mu...
Genesis 35:17...chvíli porodní bába řekla: "Neboj se, i tentokrát budeš mít syna!" A když ji opouštěl život (neboť...
Exodus 2:17...svého otce, přicházeli pastýři a odháněli jeTentokrát se však za postavil Mojžíš. Pomohl jim a...
Exodus 8:28...lid toho mračna much; nezůstala ani jediná. I tentokrát se však farao zatvrdil a lid nepropustil. ...
Exodus 9:14... Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužiliTentokrát totiž spolu s tvými dvořany a s celým tvým...
Exodus 9:27... Farao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát přiznávám svou vinu!" vykřikl. "Hospodin je v...
Exodus 10:17...Bohu, i proti vám," řekl. "Prosím, odpusť mi tentokrát můj hřích. Modlete se za k Hospodinu, vašemu...
Soudců 10:15...uznáš za dobré, ale vysvoboď nás, prosím, ještě tentokrát!" Pak ze svého středu odstranili cizí bohy a...
Soudců 15:3... Vezmi si ji místo !" Na to Samson odpověděl: "Tentokrát to nebude vina, když Filištínům ublížím!"...
2. Samuel 17:7...Chušaj Abšalomovi odpověděl: "Achitofelova rada tentokrát není dobrá. Znáš přece svého otce i jeho muže,...
1. Letopisů 15:2...místo i pro Boží truhlu a vztyčil pro ni stanTentokrát David přikázal: "Boží truhlu nesmí nést nikdo...
Jeremiáš 10:18...ze země! Neboť toto praví Hospodin: "Hletentokrát vymrštím obyvatele této země jako z praku a...
Jeremiáš 16:21...může vyrobit bohy? Žádní bozi to nebyli! "Hletentokrát je to nechám pochopit, ukážu jim svou sílu a...
1. Korintským 16:7...zimu, abyste mohli vypravit, kamkoli půjduTentokrát se u vás nechci jen zastavit cestou; dá-li Pán,...
2. Korintským 12:14...křivdu! Právě se k vám chystám potřetí a ani tentokrát vám nebudu na obtíž. Nestojím o vaše peníze, ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |