Temný

Hledám varianty 'temný' [ temnými (1) temný (4) temném (1) temné (2) temná (5) ]. Nalezeno 13 veršù.
Žalmy 18:12... Závojem tmy jak skrýší obklopil se, mrak temný deštěm byl jeho stan. Před jeho žárem se rozstoupila...
Žalmy 35:6...anděl je dohoní! Jejich cesta je temná a kluzká, Hospodinův anděl stíhá je. Bez důvodu na...
Žalmy 68:15...Všemohoucí tenkrát krále rozehnal, jako by temná hora Calmon sněhem zbělala! Ó hory veliké, hory...
Žalmy 139:12... světlo kolem noc vystřídá - tobě nebude temná ani tma, noc jako den ti záři , tma bude pro tebe...
Kazatel 12:2...jako světlo měsíce a hvězd a než se obloha znovu temnými mraky zatáhne. Strážcové domu se tehdy rozechvějí,...
Izaiáš 45:19...jiný není. Nemluvil jsem přece skrytě, v nějakém temném koutě země; neřekl jsem Jákobovým potomkům:...
Ezechiel 30:18...mečem a dívky půjdou do zajetí. V Dafné nastane temný den, tam rozlámu egyptské jho a skončí tam jeho...
Ezechiel 34:12...je ze všech míst, kam byly rozptýleny v onen temný a chmurný den. Vyvedu je z národů, shromáždím je ze...
Joel 2:2... neboť přichází Hospodinův den! Ano, blíží se temný a chmurný den, den zahalený soumrakem! Jako se úsvit...
Matouš 6:23... Je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama...
Lukáš 11:34...je jasné. Když je však lakomé, je i tvé tělo temné. Dej tedy pozor, světlo v tobě není tmou...
Lukáš 11:36...celé tvé tělo jasné a žádná jeho část nebude temná, pak bude celé tak jasné, jako když lampa osvěcuje...
Skutky 13:11... než zase uvidíš slunce!" Vtom na Elymase padla temná mlha, takže tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl...

Slova obsahující temný: temný (4) temnými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |