Tekoucí

Hledám varianty 'tekoucí' [ tekoucí (3) ]. Nalezeny 3 verše.
Žalmy 133:2...na hlavě, stékající po bradě - po bradě Áronově tekoucí, po jeho rouchu po cíp. Jak rosa z hory Hermonu...
Izaiáš 8:6...pak ještě řekl: "Protože ten lid zavrhl poklidně tekoucí vody Siloe a raduje se z Recina a syna Remaliášova,...
Zjevení 22:1...ukázal řeku s vodou života, jasnou jako křišťáltekoucí z Božího a Beránkova trůnu prostředkem ulice toho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |