Tchyní

Hledám varianty 'tchyní' [ tchyní (2) tchyni (10) tchyně (6) ]. Nalezeno 16 veršù.
Deuteronomium 27:23...odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svou tchyní!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo...
Růt 1:14...se rozplakaly ještě více. Orpa nakonec svou tchyni políbila a odešla, ale Rút se stále držela....
Růt 2:11...všechno jsi po smrti svého muže udělala pro svou tchyni a že jsi opustila svého otce, matku i rodnou zem a...
Růt 2:18... Rút si jej odnesla do města a ukázala své tchyni, kolik toho nasbírala. Vzala také, co zbylo po...
Růt 2:19.... "Kde jsi dnes sbírala?" zeptala se  tchyně, "kde jsi to pracovala? je požehnán, kdo se ...
Růt 2:23...ječmene a pšenice. A zůstávala dál se svou tchyní. Její tchyně Noemi pak řekla: "Musím ti najít...
Růt 3:1...a pšenice. A zůstávala dál se svou tchyní. Její tchyně Noemi pak řekla: "Musím ti najít domov, dcero,...
Růt 3:6...Rút. Odešla na mlat a udělala všechno, co  tchyně poradila. Boáz pojedl, napil se a v dobré náladě si...
Růt 3:16... odešel do města. Když se Rút vrátila ke své tchyni, ta se zeptala: "Jak jsi pořídila, dcero?" A tak ...
Růt 3:17...těchto šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke své tchyni nevrátíš s prázdnou.'" "Počkej, dcero, uvidíš, jak...
Micheáš 7:6...otcem, dcera se staví proti matce, snacha své tchyni vzdoruje - člověk nepřátele ve vlastní rodině. ...
Matouš 8:14...Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni, jak leží s horečkou. Dotkl se její ruky, horečka ji...
Matouš 10:35...jeho otci, dceru proti matce a snachu proti tchyni. Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině...
Marek 1:30...a Janem domů k Šimonovi a Ondřejovi. Šimonova tchyně tam ležela v horečce, a tak mu o hned řekli....
Lukáš 4:38...a odešel ze synagogy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla sužována vysokou horečkou, a tak ho za ni...
Lukáš 12:53...otci, matka proti dceři a dcera proti matcetchyně proti snaše a snacha proti tchyni." Potom se obrátil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |