Taseným

Hledám varianty 'taseným' [ taseným (10) ]. Nalezeno 10 veršù.
Leviticus 26:33... přijdou usadit. Rozptýlím vás mezi národy, s taseným mečem vás poženu! Vaše země se stane pustinou a...
Numeri 22:23...spatřila Hospodinova anděla stojícího v cestětaseným mečem v ruce, uhnula z cesty a šla polem. Balaám...
Numeri 22:31...spatřil Hospodinova anděla stojícího v cestětaseným mečem v ruce, poklonil se a padl na tvář....
1. Letopisů 21:16...anděla, jak stojí mezi nebem a zemítaseným mečem namířeným proti Jeruzalému. David i...
Žalmy 37:14...se mu ale směje - vidí, že přichází jeho den! S taseným mečem, s napjatým lukem ničemové napadají chudáky...
Izaiáš 21:15...chlebem! Prchají přece před mečem, před taseným mečem, před napjatým lukem, před ukrutným bojem!...
Ezechiel 5:2...a třetinu rozptýlíš do větru, neboť je poženutaseným mečem. Hrstku z nich ale vezmi a schovej do cípu...
Ezechiel 5:12...mečem a třetinu rozptýlím na všechny strany; s taseným mečem je poženu. Teprve tehdy se můj hněv vybouří,...
Ezechiel 12:14...družinu i vojsko rozpráším do všech stran a s taseným mečem je poženu. Tak poznají, že jsem Hospodin -...
Micheáš 5:5... aby Asýrii pásli mečem, Nimrodovu zemi mečem taseným! On nás vysvobodí, k nám do země vtrhnou Asyřané...

Slova obsahující taseným: taseným (10) vytaseným (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |