Tanec

Hledám varianty 'tanec' [ tanec (3) tancích (2) tanci (4) tancem (1) tance (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 32:19...Jakmile se přiblížil k táboru, spatřil to teletance. Mojžíš vzplanul hněvem. Desky, které měl v rukou,...
1. Samuel 18:6...měst vyšly králi Saulovi naproti se zpěvemtancem. Vesele hrály na tamburíny a drnkačky a při tanci...
1. Samuel 18:7... Vesele hrály na tamburíny a drnkačky a při tanci prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíce, David desetkrát...
1. Samuel 21:12...Achišovi jeho dvořané. "To o něm se přece při tancích zpívalo: ,Saul pobil své tisíce, David desetkrát...
1. Samuel 29:5...Vždyť je to přece ten David, o kterém se při tancích zpívalo: ,Saul pobil své tisíce, David desetkrát...
Žalmy 30:12... buď můj pomocník! Ty jsi obrátil můj nářektanec, svlékls mi pytlovinu, oděls radostí! Proto ti ze...
Žalmy 53:1...před tvými věrnými! Pro předního zpěváka, k tanci. Poučný žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není!...
Žalmy 87:7...tenhle se tu narodil." séla proto zpěváci při tanci zpívají: "Všechno z tebe pramení!" Zpívaný žalm...
Žalmy 88:1...žalm synů Korachových. Pro předního zpěváka, k tanci.Poučná píseň Hemana Ezrachejského. Hospodine, Bože ...
Pláč 5:15... mládenci dozpívali. Utichlo naše bujaré veselítanec se změnil v truchlení. Koruna spadla z naší hlavy;...
Lukáš 15:25...na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbutanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se, co to ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |