Tamhle

Hledám varianty 'tamhle' [ tamhle ]. Nalezeno 8 veršù.
Jozue 7:21...šekelů. Zatoužil jsem po tom a vzal jsem si toTamhle to je, schované v zemi uvnitř mého stanu; stříbro je...
Soudců 18:14...mužů, kteří propátrali kraj Laiš. "Víte, co je tamhle v těch domech?" řekli svým bratrům. "Efod, bůžkové a...
1. Samuel 10:22...ten muž sem?" Hospodin odpověděl: "Schovává se tamhle mezi výstrojí." Rozběhli se tam pro něj. Když se pak...
1. Samuel 14:1..."Pojď, pronikneme k filištínské hlídce tamhle naproti." Svému otci to ale neřekl. (Saul se zatím...
1. Samuel 19:22...v Sechu. "Kde je Samuel a David?" ptal se. "Tamhle v chýších v Rámě," řekli mu. Zamířil tedy k chýším v...
1. Samuel 28:7...za a poradím se s ." "Jedna věštkyně je tamhle v En-doru," odpověděli mu jeho služebníci. Saul se...
2. Samuel 18:30...rozruch, ale nevím, co to bylo." "Postav se tamhle na stranu," řekl mu král. Poodešel tedy a postavil...
Matouš 26:36... řekl jim: "Posaďte se tu. se zatím půjdu tamhle modlit." Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |