Tamburín

Hledám varianty 'tamburín' [ tamburíny (8) tamburínu (1) tamburínou (2) tamburínami (2) tamburína (1) tamburín (3) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 31:27...Vyprovodil bych s veselím a písněmi, s tamburínou a citerou. Nenechal jsi ani políbit syny a...
Exodus 15:20...sestra, prorokyně Miriam, tehdy vzala do ruky tamburínu a všechny ženy s tamburínami šly za a tančily....
Soudců 11:34...mu vychází naproti - jeho dcera tančící za zvuku tamburín! Byla to jeho jediná. Neměl syna ani dceru kromě...
1. Samuel 10:5...do města, potkáš průvod proroků. S citeroutamburínou, píšťalou a lyrou v čele budou v prorockém...
1. Samuel 18:6...naproti se zpěvem a tancem. Vesele hrály na tamburíny a drnkačky a při tanci prozpěvovaly: "Saul pobil...
2. Samuel 6:5...všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny, chřestítka a činely. Když pak přišli k Náchonovu...
1. Letopisů 13:8...všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny, činely a trubky. Když pak přišli ke Kidonovu...
Job 21:12...jejich maličcí kolem skotačí. Zpívají při hře tamburíny a citery, za zvuku píšťaly se veselí. Ve štěstí...
Žalmy 68:26... vzadu hudebníci, mezi nimi panny v rytmu tamburín. Velebte Boha ve svých shromážděních, velebte...
Žalmy 81:3...Jákobovu radostně volejte! zazní hudba, zvučí tamburína, líbezná loutna i citera! Zatrubte na roh při...
Žalmy 149:3...Jeho jméno chvalte tančením, hrajte mu na tamburíny a citery! Hospodin chová svůj lid v oblibě,...
Žalmy 150:4...rohy, chvalte ho na loutny a citery! Chvalte ho tamburínami a tančením, chvalte ho na struny a píšťaly!...
Izaiáš 5:12...do noci, než se vínem rozvášní! Citery, loutnytamburíny, píšťaly, víno na jejich hodech nechybí....
Izaiáš 24:8...radovánek každý naříká. Umlklo veselé chřestění tamburín, ztichlo hlučení hýřících, umlkly radostné zvuky...
Izaiáš 30:32...metly, který Hospodin zasadí, budou hrát tamburíny a citery - pouhým máchnutím ruky je v bitvě...
Jeremiáš 31:4...a budeš stát, panno izraelská. Znovu se chopíš tamburíny a vesele se roztančíš. Znovu vysadíš vinice na...

Slova obsahující tamburín: tamburín (3) tamburína (1) tamburínami (2) tamburínou (2) tamburínu (1) tamburíny (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |