Tamějším

Hledám varianty 'tamějším' [ tamějším (1) tamější (7) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 26:7...tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to ...
1. Královská 17:9...Sidonské a zůstaň tam. Hle, přikázal jsem jedné tamější vdově, aby živila." Vstal tedy a vydal se do...
2. Královská 2:19... řekl jim: "Copak jsem vám neříkal: Nechoďte?" Tamější muži Elíšovi řekli: "Pohleď, prosím, pane. V tomto...
Ezdráš 6:12... který by vztáhl ruku, aby porušil či poškodil tamější dům Boží. , Dareios, vydávám toto nařízení. Budiž...
Skutky 11:26...ho našel, přivedl ho do Antiochie. Strávilitamější církvi celý rok a učili spoustu lidí. Právě zde v...
Skutky 16:3...ho vezme s sebou na cesty. Vzal ho tedy a kvůli tamějším Židům ho obřezal. (Všichni totiž věděli, že jeho...
Skutky 22:5...bratry v Damašku, kam jsem se vypravil, abychtamější přívržence přivedl v poutech do Jeruzaléma k...
Skutky 28:15...A tak jsme dorazili do Říma. Když o nás uslyšeli tamější bratři, vyšli nám naproti k Appiově tržišti a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |