Takovým

Hledám pøesnì 'takovým'. Nalezeno 17 veršù. Další varianty: takovými (4) takovým (17) takových (14) takový (108) takovou (30) takoví (30) takovému (12) takovém (2) takového (49) takové (74) taková (24)
Genesis 32:20...všem ostatním, kteří hnali ta stáda, přikázal: "Takovým způsobem mluvte k Ezauovi, ho najdete: ‚Hle,...
Numeri 13:23...Když došli k údolí Eškol, uřízli tam ratolesttakovým vinným hroznem, že ji museli nést na sochoru dva...
Deuteronomium 18:19... slova, která promluví mým jménem, s takovým zúčtuji sám. Kdyby se však nějaký prorok...
2. Samuel 15:6... Abšalom k němu vztáhl ruku, objal ho a políbilTakovým způsobem se choval ke všem Izraelcům, kteří chodili...
Job 17:4... zaručil? Jejich srdce jsi zbavil soudnostitakovým přece nedáš zvítězit! Říká se: ‚Kdo zištně zrazuje...
Job 36:31...šíří blesky, jak jimi pokrývá mořské hlubinyTakovým způsobem spravuje národy, takto jim opatřuje pokrm...
Jeremiáš 23:34...kněží či lidu se oháníortelem od Hospodina', s takovým i s jeho domem zúčtuji. Jeden druhého se máte ptát:...
Ezechiel 3:6...slovům bys nerozuměl. Kdybych totiž poslaltakovým, poslechli by . Dům Izraele ale nebude chtít...
Ezechiel 11:21...jejichž srdce tíhne k ohavnostem a nechutnostemtakovým obrátím jejich cesty na hlavy, praví Panovník...
Matouš 7:2...nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudítetakovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám...
Matouš 19:14...a nebraňte jim přicházet ke mně - vždyť právě takovým patří nebeské království!" Vkládal tedy na ruce...
Marek 10:14...přicházet ke mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží království! Amen, říkám vám, že kdokoli...
Lukáš 18:16...přicházet ke mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží království! Amen, říkám vám, že kdokoli...
1. Korintským 5:11... modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte. Proč bych měl soudit ještě ty venku?...
Koloským 3:6...chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. I vy...
2. Tesalonickým 3:12...na práci nesáhnou, ale do všeho se pletouTakovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby...
Židům 12:1...dojít k cíli bez nás. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích...

Slova obsahující takovým: takovým (17) takovými (4) takovýmto (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |