Takových

Hledám pøesnì 'takových'. Nalezeno 14 veršù. Další varianty: takovými (4) takovým (17) takových (14) takový (108) takovou (30) takoví (30) takovému (12) takovém (2) takového (49) takové (74) taková (24)
Exodus 26:7...připravíš houně z kozí srsti; připravíš jedenáct takových houní. Jedna houně bude třicet loket dlouhá a...
Exodus 36:14...houně z kozí srsti; připravili jedenáct takových houní. Jedna houně byla třicet loket dlouhá a...
Leviticus 11:36...vodu ovšem zůstanou čisté. Cokoli se však dotkne takových zdechlin, bude nečisté. Když taková zdechlina...
Žalmy 115:9... na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových! Dome Áronův, na Hospodina spolehni - pomocník a...
Žalmy 115:10... na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových! Každý, kdo Hospodina ctí, na Hospodina spolehni -...
Žalmy 115:11...ctí, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových! Vzpomene si na nás Hospodin a požehnání udělí:...
Marek 4:33...v jeho stínu." Přinášel jim Slovo v mnoha takových podobenstvích, nakolik byli schopni rozumět....
Marek 9:37...vzal do náručí se slovy: "Kdokoli přijme jednotakových dětí v mém jménu, přijímá mne, a kdokoli přijme...
1. Korintským 7:15...odejít, odejde. Bratr ani sestra nejsoutakových případech vázáni. Bůh vás povolal k pokoji. Copak...
1. Korintským 8:5...i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových "bohů" a "pánů" je celá řada), pro nás je ale jen...
1. Korintským 16:18... Občerstvili na duchu a jistě i vásTakových lidí si važte. Pozdravují vás sbory v Asii. Velmi...
Filipským 2:29... Přivítejte ho v Pánu s patřičnou radostítakových, jako je on, si važte. Vždyť málem umřel pro...
1. Timoteus 6:11...nesčetná muka. Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost,...
2. Timoteus 3:5...zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej. Jsou mezi nimi i tací, kteří se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |