Takovém

Hledám základ 'takovém' [ takovém (2) takovému (12) ]. Nalezeno 14 veršù.
Leviticus 17:4...setkávání, aby z něj Hospodinu přinesl oběťtakovému člověku se bude počítat vina za prolitou krev:...
Leviticus 17:10... kteří žijí u vás, by jedl jakoukoli krev, proti takovému člověku se postavím. Toho, kdo krev, vyvrhnu z...
Leviticus 20:3...lid jej ukamenuje. sám se postavím proti takovému člověku a vyvrhnu jej z jeho lidu. Když daroval...
Leviticus 20:5... a neusmrtí ho, sám se postavím proti takovému člověku i proti jeho rodině. Jeho i všechny, kdo...
Deuteronomium 4:32...kdy stalo něco tak velikého anebo bylo o něčem takovém slýcháno. Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího...
Deuteronomium 19:12...zranil, by utekl do jednoho z těchto měst, v takovém případě pro něj stařešinové jeho města pošlou,...
Deuteronomium 29:19...počítal zpitého mezi žíznivé.) Hospodin nikomu takovému nikdy neodpustí - naopak, vzplane proti němu...
Přísloví 24:24... Kdo omilostní darebáka, bude proklínán lidmitakovému budou spílat národy. Žalobci však bývají oblíbeni,...
Ezechiel 14:8...skrze něj, Hospodin mu odpovím osobně. Proti takovému člověku se postavím tváří, udělám z něj výstražné...
Matouš 10:15...bude sodomskému a gomorskému kraji lehčeji než takovému městu. Posílám vás jako ovce mezi vlky, proto...
Lukáš 10:12...Říkám vám, že v onen den bude lehčeji Sodomě než takovému městu. Běda tobě, Korozaim, běda tobě, Betsaido!...
Lukáš 19:7...viděli, si ale stěžovali: "To šel na návštěvutakovému hříšníkovi?!" Zacheus potom vstal a řekl Pánu:...
Skutky 15:24...musíte dát obřezat a zachovávat Zákon. K ničemu takovému jsme je nepověřili. My shromáždění jsme se svorně...
2. Korintským 2:6...mne, ale zčásti (abych nepřeháněl) vás všechnyTakovému stačí trest, který dostal od většiny z vás. Teď mu...

Slova obsahující takovém: takovém (2) takovému (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |