Taková

Hledám pøesnì 'taková'. Nalezeny 24 verše. Další varianty: takovými (4) takovým (17) takových (14) takový (108) takovou (30) takoví (30) takovému (12) takovém (2) takového (49) takové (74) taková (24)
Exodus 10:14...a snesly se na celý egyptský kraj. Byla jich taková spousta, že tolik kobylek ještě nikdy nebylo a také...
Exodus 10:21...ruku k nebi, na celý Egypt padne tmataková tma, že se nahmatat." Mojžíš tedy napřáhl ruku k...
Leviticus 11:33...nečisté do večera; potom to bude čisté. Kdyby taková mršina spadla do nějaké hliněné nádoby, všechno v ...
Leviticus 11:35...takové nádobě bude nečistý. Cokoli, nač upadne taková zdechlina, bude nečisté. Pec i krb budou zbořeny -...
Leviticus 11:37...dotkne takových zdechlin, bude nečisté. Když taková zdechlina upadne na jakékoli osivo, zůstane osivo...
Leviticus 11:38...osivo čisté. Bylo-li však předtím, než na něj taková zdechlina upadla, namočeno vodou, bude pro vás...
Leviticus 27:12... bude lepší nebo horší. Jakou cenu kněz určítaková bude. Bude-li majitel chtít zvíře vykoupit, přidá k...
Deuteronomium 13:15...najisto potvrdí, že ve tvém středu byla spáchána taková ohavnost, musíš obyvatele toho města pobít mečem. To...
Deuteronomium 17:4...se najisto potvrdí, že v Izraeli byla spáchána taková ohavnost, vyvedeš muže nebo ženu, kteří tu špatnost...
Soudců 11:35... roztrhl svá roucha: "Ach, dcero!" vykřikl. "Taková pohroma! Přivedla jsi do neštěstí! jsem dal...
Přísloví 30:20...skálou, cesta lodi mořem a cesta muže s pannouTaková je cesta cizoložné ženy - pojí, otře si ústa a...
Jeremiáš 33:11...navěky!" Osud této země totiž změním, a bude taková jako kdysi, praví Hospodin. Tak praví Hospodin...
Ezechiel 3:23...pláň. A hle - stála tam Hospodinova sláva! Právě taková sláva, jakou jsem viděl u průplavu Kebar. Padl jsem...
Ezechiel 16:44...v příslovích, o tobě prohlásí: ‚Jaká matkataková dcera!' Jsi dcerou své matky, která nesnáší svého...
Daniel 10:7...kteří byli se mnou, je neviděli, ale padla na  taková hrůza, že se utíkali schovat. Zůstal jsem tedy sám....
Micheáš 2:6...říkají proroci. "Takhle se přece neprorokujetaková hanba na nás nepřijde!" To se říkat, dome...
Matouš 9:16...nepřišívá na starý plášť záplatu z nové látkyTaková výplň odtrhne i kus roucha a díra bude ještě horší....
Matouš 26:8...Když to uviděli učedníci, rozhořčili se: "K čemu taková ztráta? Mohlo se to draze prodat a rozdat...
Marek 14:4...na jeho hlavu, někteří se rozhořčili: "K čemu taková ztráta? Ta mast se mohla prodat aspoň za tři sta...
Skutky 5:4...jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!" Když...
2. Korintským 4:1...proměňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě.  Taková je služba, kterou jsme z Božího milosrdenství...
2. Korintským 7:1...praví Všemohoucí Pán." Milovaní, když tedy máme taková zaslíbení, očistěme se od každé poskvrny těla i...
Jakub 2:14... víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít...
Zjevení 9:3...pak vyšly na zem kobylky, jimž byla dána moctaková moc, jakou mají pozemští štíři. Bylo jim řečeno, aby...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |