Tajně

Hledám varianty 'tajně' [ tajně ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 31:27... dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a nic jsi mi neřekl!...
Deuteronomium 13:7...ti přikázal jít Hospodin, tvůj Bůh! Mohl by  tajně ponoukat tvůj vlastní bratr nebo syn, dcera, manželka...
Deuteronomium 27:24...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo tajně zabije svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Deuteronomium 28:57... tví nepřátelé sevřou ve tvých městech, je tajně sní! Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova...
Jozue 2:1...a statečný!" Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy se slovy: "Jděte...
Soudců 9:31... dozvěděl správce města Zebul, vzplanul hněvemTajně poslal k Abimelechovi posly se vzkazem: "Pozor, do...
2. Samuel 12:12... aby s nimi spal všem na očích. Ty jsi to udělal tajně, ale to udělám veřejně, před celým Izraelem!"...
Job 13:10...ho, jako klamete člověka? Budete-li někomu tajně nadržovat, copak vás tvrdě neztrestá? Jeho...
Job 31:27...ve své nádheře, takže bych se v srdci dal tajně svést a rukou jim od úst poslal polibek? I to by byl...
Žalmy 56:7... přemýšlejí stále, jak mi uškodit. Číhají tajně, sledují kroky, po mém životě se sápají. Copak...
Žalmy 101:5...se vyznat v ničem zlém! Kdo svého bližního tajně pomlouvá, toho umlčím. Povýšené oči a srdce nadutá...
Jeremiáš 40:15... Jochanan, syn Kareachův, Gedaliášovi v Micpě tajně navrhl: "Když dovolíš, půjdu Išmaela, syna...
Matouš 2:7... Pastýř pro Izrael, můj lid.'" Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim...
Jan 11:28... přijít na svět." A když to řekla, odešlatajně zavolala svou sestru Marii: "Mistr je tu a volá ."...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |