Tajemné

Hledám varianty 'tajemné' [ tajemné (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Job 5:9...bych předložil svou při. On koná věci velikétajemné, jeho zázraky jsou nesčetné. Sesílá deště na zemi,...
Job 9:10...i souhvězdí na jihu. On koná věci velikétajemné, jeho zázraky jsou nesčetné. Když projde kolem, ...
1. Korintským 2:7...světa ani jeho pomíjivých vůdců. My mluvímetajemné moudrosti Boží, o skryté moudrosti, kterou Bůh před...
Zjevení 17:5...nečistoty svého smilstva a na čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |