Taje

Hledám varianty 'taje' [ tajit (2) tajila (1) tají (1) taje (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
Job 6:16...bystřiny, jak řečiště, jež brzy vymizí. Když taje led a sníh, kalným proudem se rozvodní, v době sucha...
Job 11:6...se s tebou dal do rozpravy! Kéž by ti prozradil taje moudrosti, potřebuješ totiž dvojnásob chápání: Věz, že...
Žalmy 68:3...Jak oblak dýmu, tak je rozeženeš - jako vosk taje před ohněm, ničemové zhynou před Bohem! Jásat před...
Žalmy 97:5...vidí, chvěje se! Hory jak vosk před Hospodinem tají, před Pánem země veškeré. Nebesa vyprávějí o jeho...
Žalmy 147:18...přijde jeho mráz? Když pošle své slovo, všechno taje, potoky tečou, když větrem zafouká. Zjevil své slovo...
Přísloví 12:23... ti jej potěší. Rozvážný člověk umí své vědění tajit, hňup ale z plna hrdla křičí nesmysly. Pracovitým...
Přísloví 25:2...judského krále Ezechiáše: Slávou Boží je věc tajit, slávou králů je věc prozkoumat. Jak výšku nebe a...
Lukáš 1:24...Alžběta zanedlouho počala, ale pět měsíců to tajila. Říkala si: "Takto se ke mně zachoval Hospodin -...

Slova obsahující taje: ataje (2) nepočítaje (3) počítaje (2) šabataje (1) taje (4) tajemné (4) tajemník (1) tajemství (47) tajemstvích (1) tajemstvím (4) tajené (1) utajen (1) utajeného (1) vozataje (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |