Tahle

Hledám varianty 'tahle' [ tuhle (6) téhle (9) tahle (3) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 37:22...pokračoval: "Neprolévejme krev; hoďme ho do téhle jámy zde v pustině, ale nevztahujme na něj ruku!" (To...
Soudců 8:9...řekl: " se vrátím jako vítěz, zbořím tuhle věž!" Zebach a Calmuna byli se svými vojsky v Karkoru...
Soudců 14:3...ses chodil ženit k těm neobřezaným Filištínům?" "Tuhle chci," odpověděl Samson otci, "tahle se mi líbí!"...
Soudců 14:12..." řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní téhle hostiny zodpovíte a uhodnete, dám vám třicet košil a...
2. Samuel 3:8...rukou. A ty dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě? Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se...
2. Samuel 13:17... neslyšel. Zavolal svého sluhu a přikázal: "Tuhle odsud vyvedou. A zamkni za !" Sluha ji tedy...
1. Královská 3:17... pane můj!" promluvila jedna z nich. "tahle žena bydlíme v jednom domě. A když jsme byly spolu...
1. Královská 3:19... kromě nás tam nebyl nikdo cizí. V noci ale syn téhle ženy umřel, protože ho zalehla. A tak ještě tu noc...
2. Královská 6:28...se zeptal: "Tak co chceš?" Začala mu vyprávět: "Tahle žena mi řekla: ‚Dej sem svého syna. Dnes ho sníme a...
2. Královská 9:1...učedníků a řekl mu: "Přepásej se, vezmi s sebou tuhle nádobku s olejem a jdi do Rámot-gileádu. tam...
Jeremiáš 5:30...pomstou, když je ten národ takový? Co se totéhle zemi děje? Hrůza! Děs! Proroci prorokují lživě, kněží...
Jeremiáš 10:19...rána bolí, zranění se nehojí! Říkal jsem siTuhle bolest jistě vydržím. Teď ale je můj stan zničen,...
Jeremiáš 36:29...napsat, že přijde babylonský král a zničí tuhle zem, takže z zmizí lidé i dobytek?'" A proto tak...
Matouš 14:8...svou matkou mu tedy řekla: "Přines mi na téhle míse hlavu Jana Křtitele!" Králi se to nelíbilo, ale...
Matouš 15:33... vždyť by cestou padli vyčerpáním." "Kdetéhle pustině vezmeme tolik chleba?" namítli učedníci. "Jak...
Matouš 17:20... budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás...
Skutky 8:21...jde koupit za peníze? Nemáš podíl ani účast na téhle věci, protože tvé srdce není před Bohem upřímné. Čiň...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |