Třináctém

Hledám varianty 'třináctém' [ třináctý (2) třináctém (1) třináctého (8) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 14:4...moře). Dvanáct let sloužili Kedor-laomerovi, ale třináctého roku se vzbouřili. Čtrnáctého roku tedy...
1. Letopisů 24:13...Eliašib, dvanáctý: Jakimtřináctý: Chupa, čtrnáctý: Ješebeab, patnáctý: Bilga,...
1. Letopisů 25:20...Chašabiáš a jeho bratři a synové 12 třináctý: Šubael a jeho bratři a synové 12 čtrnáctý:...
Ester 3:12... "a stejně tak ten lid. Udělej s ním, co chceš." Třináctého dne prvního měsíce byli svoláni královští písaři...
Ester 3:13...zničit, pobít a vyhladit, a to v jediný dentřináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar. Co kdo po...
Ester 8:12...provinciích krále Xerxe, a to v jediný dentřináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar. Tento edikt...
Ester 9:1...požidovštili, protože na padl strach z Židů.  Třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar se mělo...
Ester 9:17... kořisti se však ani nedotkli. To se stalo třináctého dne měsíce adaru. Následujícího čtrnáctého dne...
Ester 9:18...a veselice. Židé v Súsách se ale shromáždili třináctého a ještě čtrnáctého dne téhož měsíce. Klid měli...
Jeremiáš 1:2... jednoho z kněží v Anatotu v kraji Benjamín. Ve třináctém roce vlády judského krále Jošiáše, syna Amonova,...
Jeremiáš 25:3...Jeruzaléma řekl: "Je to třiadvacet let - od třináctého roku judského krále Jošiáše, syna Amonova, ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |