Třikrát

Hledám varianty 'třikrát' [ třikrát ]. Nalezeno 30 veršù.
Exodus 23:14...nezmiňujte; se ze tvých úst ani neozvou." "Třikrát ročně mi budeš slavit slavnost. Zachovávej Slavnost...
Exodus 23:17...konci roku, když z pole sklidíš plody své práceTřikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví,...
Exodus 34:23...pšeničné žně a Slavnost dožínek na konci rokuTřikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví,...
Exodus 34:24...po tvé zemi, když budeš přicházet, aby ses třikrát za rok ukázal před Hospodinem, svým Bohem. Neobětuj...
Numeri 22:32...na tvář. Hospodinův anděl mu řekl: "Proč jsi  třikrát zbil svou oslici? Hle, to jsem ti zahradil cestu...
Numeri 22:33...se mi vůbec nelíbí. Oslice spatřila a  třikrát přede mnou uhnula. Kdyby mi neuhnula, bych ...
Deuteronomium 16:16...a ve vší tvé práci, a tak to náležitě oslavTřikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví,...
Soudců 16:15...říkat, že miluješ, když u nemáš srdce?  třikrát jsi oklamal! Copak mi nepovíš, v čem je ta tvoje...
1. Samuel 20:41... od jihu se vynořil David. Padl tváří k zemitřikrát se poklonil. Políbili se navzájem a společně...
1. Královská 7:4...tři řady okenic, takže leželo okno proti oknutřikrát nad sebou. Všechny vchody i zárubně byly tvořeny...
1. Královská 7:5...rámy; i zepředu bylo okno proti oknutřikrát nad sebou. Postavil také Sloupovou síň, 50 loktů...
1. Královská 9:25...pro ni vystavěl, začal budovat terasu MiloTřikrát ročně přinášel Šalomoun zápalné i pokojné oběti na...
1. Královská 17:21...tak zle? To chceš zabít syna?" Potom se třikrát za sebou položil na chlapce a volal k Hospodinu:...
2. Královská 13:18...mu řekl: "Udeř jimi o zem! Izraelský král udeřil třikrát a přestal. Tehdy se na něj Boží muž rozhněval: "Měl...
2. Královská 13:19...bys Arama úplně rozdrtil! Teď ho ale porazíš jen třikrát." Elíša pak zemřel a byl pochován. Příští jaro do...
2. Královská 13:25...ve válce vzal jeho otci Joachazovi. Jehoaš ho třikrát porazil a dobyl ta izraelská města zpět. Druhého...
Job 33:29...a budu žít!' Toto vše tedy dělá Bůh dvakráttřikrát při člověku, aby jeho duši odvrátil od jámy, ve...
Daniel 6:11...místnosti okna otevřená směrem k JeruzalémuTřikrát denně tam poklekal, aby se modlil ke svému Bohu a...
Daniel 6:14... ani z ediktu, který jsi podepsal, nic neděláTřikrát denně se modlí ty své modlitby!" Když to král...
Matouš 26:34... že ještě dnes v noci, než zakokrhá kohout,  třikrát zapřeš." Petr se ale dušoval: "I kdybych měl s...
Matouš 26:75...na Ježíšova slova: "Než zakokrhá kohouttřikrát zapřeš." Vyšel ven a hořce se rozplakal. Ráno...
Marek 14:30...v noci, dříve než dvakrát zakokrhá kohout,  třikrát zapřeš." On se ale dušoval: "I kdybych měl s tebou...
Marek 14:72...na Ježíšova slova: "Než kohout dvakrát zakokrhátřikrát zapřeš" a propukl v pláč. Hned za svítání, když...
Lukáš 22:34..."Říkám ti, Petře, než ráno zakokrhá kohouttřikrát zapřeš, že znáš." Zeptal se jich: "Když jsem vás...
Lukáš 22:61... jak mu Pán říkal: "Dříve než se ozve kohouttřikrát zapřeš." Vyšel ven a hořce se rozplakal...
Jan 13:38... "Amen, amen, říkám ti: Než zakokrhá kohouttřikrát zapřeš." "Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha,...
Skutky 10:16...Bůh očistil, neměj za nečisté!" Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe. Zatímco...
Skutky 11:10...znovu: ‚Co Bůh očistil, neměj za nečisté!' Třikrát se to opakovalo, než to bylo všechno vytaženo...
2. Korintským 11:25...jsem od Židů dostal devětatřicet ranTřikrát jsem byl bit holemi, jednou jsem byl kamenován,...
2. Korintským 12:8...který sráží, abych si o sobě příliš nemyslelTřikrát jsem kvůli tomu prosil Pána, aby to ode odešlo,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |