Tříbit

Hledám varianty 'tříbit' [ tříbit (1) tříbil (2) tříbí (1) tříbeni (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Žalmy 66:10...nedal klopýtnout! Ano, prověřil jsi nás, Božetříbil jsi nás jak stříbro nejčistší. Zavedl jsi nás do...
Jeremiáš 9:6...Hospodin zástupů: "Hle, budu je přetavovattříbit. Co si mám počít, když je můj lid takový? Jejich...
Daniel 11:35... I někteří z moudrých zakolísají, aby byli tříbeni, čištěni a běleni do konce, který přijde v...
Daniel 12:10...pro poslední čas. Mnozí budou čištěni, bělenitříbeni. Zlí lidé budou i nadále zlí a nikdo z nich...
Zachariáš 13:9...do ohně. Přetavím je, jako se taví stříbro, protříbím je, jako se tříbí zlato. Budou vzývat jméno a ...
Lukáš 22:31... Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |