Tětivou

Hledám varianty 'tětivou' [ tětivy (1) tětivu (2) tětivou (1) tětivami (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Soudců 16:7...Samson řekl: "Kdyby spoutali sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly, byl bych slabý jako každý...
Soudců 16:8...vládci za tedy přišli se sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly, a ona ho jimi spoutala. (V...
Soudců 16:9..."Samsone, Filištíni jdou na tebe!" On ale ty tětivy roztrhal, jako se trhá koudel, když se dotkne...
Žalmy 11:2...uletět!" Pohleď, jak ničemové napínají luk, na tětivu kladou šípy své, z přítmí střílejí na upřímné! Když...
Žalmy 21:13...Ano, ty je obrátíš nazpět, na namíříš svou tětivou. Povstaň, Hospodine, ve své moci, zpívat a hrát...
Zachariáš 9:13... napnu Judu jako luk, Efraima vložím na tětivu a tvými syny, Sione, se proti Řekům oženu - budeš mi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |