Těsta

Hledám varianty 'těsta' [ těsto (8) těstem (1) těsta (5) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 18:6..."Rychle vezmi tři míry jemné mouky, zadělej těsto a upeč chleba!" Odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé tele...
Exodus 12:34...si říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těsto, ještě než vykynulo, díže zabalil do šatů a nesl je...
Exodus 12:39...lidu a obrovské stádo bravu i skotu. Z těsta, které vynesli z Egypta, pak napekli nekvašené...
Numeri 15:20...z humna odevzdávejte bochánek ze svého prvního těsta. Po všechna vaše pokolení odevzdávejte Hospodinu...
Numeri 15:21...Hospodinu obětní příspěvek ze svého prvního těsta. Jestliže se neúmyslně prohřešíte tím, že nesplníte...
2. Samuel 13:8...bratra Amnona. Zatímco ležel a díval se, vzala těsto, uhnětla z něj srdíčka a upekla je. Potom mu je z...
Nehemiáš 10:38...kněžím sloužícím v jeho domě. Prvotiny ze svého těsta a ze svých obětních příspěvků, z ovoce všech stromů,...
Jeremiáš 7:18...dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes. Také přinášejí úlitby...
Ezechiel 44:30...příspěvků připadne kněžím. Také ze svého těsta dáte prvotiny knězi, aby na tvém domě spočinulo...
Ozeáš 7:4...ve které pekař ani topit nemusí, než mu zadělané těsto prokvasí. V den královy slavnosti velmoži vínem...
Římanům 11:16...z mrtvých? Jsou-li svaté prvotiny, je svatétěsto. Je-li svatý kořen, jsou svaté i větve. Ano, některé...
1. Korintským 5:6... Copak nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? Zbavte se starého kvasu, abyste byli novým,...
1. Korintským 5:7...se starého kvasu, abyste byli novým, nekvašeným těstem. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl již...
Galatským 5:9... který vás povolává. Trocha kvasu prokvasí celé těsto! Jsem si o vás v Pánu jist, že se nenecháte...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |