Tělesně

Hledám varianty 'tělesně' [ tělesně ]. Nalezeno 9 veršù.
Jan 8:15...nevíte, odkud přicházím ani kam jdu. Vy soudíte tělesně, nesoudím nikoho. A i kdybych soudil, můj soud...
Římanům 2:27...Zákona, nebude se mu to počítat za obřízku? Není tělesně obřezán, ale plní Zákon, a tak odsoudí tebe, který...
Římanům 7:5...tedy můžeme nést ovoce Bohu. Dokud jsme žili tělesně, Zákon v nás probouzel hříšné vášně, které působily...
Římanům 9:5...i zaslíbení, jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný...
2. Korintským 1:17...rozhodnutí nemyslel vážně? Nebo že se rozhoduji tělesně, takže říkám "ano, ano" a zároveň "ne, ne"? Jakože...
2. Korintským 5:16... Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista jsme kdysi měli tělesný názor, teď ...
2. Korintským 11:18... ale jako blázen. Když se mnozí chlubí tak tělesně, pochlubím se i . Vy, takoví mudrci, si přece na...
Koloským 2:9... na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste...
Židům 9:13...krví kozlů a býků spolu s popelem jalovice tělesně očišťovat a posvěcovat poskvrněné, čím spíše krev...

Slova obsahující tělesně: tělesně (9) ztělesněná (1) ztělesnění (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |