Těžce

Hledám varianty 'těžce' [ těžce ]. Nalezen 21 verš.
Exodus 14:25...zmatku. Zadrhl jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Tehdy Egypťané vykřikli: "Utečme před...
1. Samuel 5:6...nestoupají na Dágonův práh.) Na Ašdoďany pak těžce dolehla ruka Hospodinova - přinesla pohromu a Ašdod i...
1. Samuel 5:11...smrtelná hrůza. Boží ruka na dolehla velmi těžce. Ti, kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho...
1. Samuel 31:3...prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelcitěžce ho zranili svými střelami. Saul proto řekl svému...
1. Královská 17:17...době syn ženy, paní domu, onemocněl. Byl tak těžce nemocný, že nakonec přestal dýchat. "Co proti mně máš...
1. Letopisů 10:3...prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelcitěžce ho zranili svými střelami. Saul proto řekl svému...
2. Letopisů 21:15... ženy i všechno tvé jmění velikou ranou. Ty sám těžce onemocníš střevní chorobou - bude se zhoršovat den...
2. Letopisů 24:25...potrestali, odtáhli pryč a zanechali ho těžce zraněného. Tehdy se jeho dvořané proti němu spikli,...
2. Letopisů 35:23... "Odvezte !" řekl Jošiáš svým mužům. "Jsem těžce raněn!" Jeho muži ho tedy odnesli z vozu, naložili ho...
Job 4:5...podlomená kolena. Teď došlo na tebe - a neseš to těžce; tebe to zasáhlo, a děsíš se. není ti oporou...
Kazatel 6:1...věc, kterou jsem viděl pod sluncem a která těžce doléhá na lidi: Bůh někomu dopřeje bohatství, jmění i...
Izaiáš 24:20...se jako chýše pod vichrem. Její provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se a nevstane. V ten den Hospodin...
Jeremiáš 3:24... našem Bohu, je pro Izrael záchrana! Co těžce vydobyli naši otcové, to nám "Hanba" hltala od...
Jeremiáš 6:14...od proroků po kněží každý jen podvádí. Můj těžce poraněný lid léčí ledabylými slovy: ‚Klid, jen klid'...
Jeremiáš 8:11... od proroků po kněží každý jen podvádí. Můj těžce poraněný lid léčí ledabylými slovy: ‚Klid, jen klid'...
Jeremiáš 14:17...slzy, nejdou zastavit. panenská dcera je těžce zraněná, bolestná rána můj lid postihla. Jdu-li do...
Jeremiáš 37:10... pobili, takže by v jejich táboře zůstali jen těžce ranění, přece by se všichni zvedli a toto město...
Zachariáš 12:3... Všichni, kdo se jej budou snažit vzepřít, se těžce poraní. Proti Jeruzalému se totiž shromáždí všechny...
1. Korintským 4:12... snášíme rány, nemáme domov. Vlastníma rukama těžce pracujeme; když nám spílají, žehnáme; když nás...
2. Korintským 1:8...o soužení, které na nás dolehlo v Asii tak těžce a nesnesitelně, že jsme přestali doufat, že...
2. Timoteus 2:6...věnec, nezávodí-li podle pravidel. I rolník musí těžce pracovat předtím, než okusí úrodu. Přemýšlej o mých...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |