Týrský

Hledám varianty 'týrský' [ týrský ]. Nalezeny 3 verše.
1. Královská 5:15... aby si poslechli Šalomounovu moudrost. Také týrský král Chíram poslal své služebníky k Šalomounovi,...
1. Královská 7:14...jedné vdovy z pokolení Neftalí a jeho otec byl týrský měditepec. Byl nadán moudrostí, znalostí i...
2. Letopisů 2:10...ječmene, 20 000 batů vína a 20 000 batů oleje." Týrský král Chíram odpověděl dopisem, ve kterém Šalomounovi...

Slova obsahující týrský: týrský (3) týrskými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |