Týrskému

Hledám varianty 'týrskému' [ týrskému ]. Nalezeny 2 verše.
1. Královská 9:11...let. Po jejich uplynutí dal král Šalomoun týrskému králi Chíramovi dvacet měst v galilejském kraji za...
2. Letopisů 2:2...na 3 600 předáků. Šalomoun pak poslal zprávu týrskému králi Chíramovi: "Kdysi jsi posílal mému otci...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |