Týká

Hledám varianty 'týká' [ týkat (1) týkalo (2) týká (4) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Letopisů 26:30...správu na západním břehu Jordánu ve všem, co se týkalo služby Hospodinu a prací pro krále. Podle...
2. Letopisů 19:10...od vašich bratrů z jiných měst, se bude týkat prolití krve nebo otázek Zákona, přikázání,...
Ezechiel 12:10...Tak praví Panovník Hospodin - Tento ortel se týká vládce v Jeruzalémě a celého domu Izraele, který...
Daniel 6:6...toho Daniela nikdy nic nenajdeme, leda by se to týkalo jeho náboženství." A tak se ti vezíři a satrapové...
Daniel 8:26... Ty ho však zachovej v tajnosti, neboť se týká vzdálené budoucnosti." Daniel jsem tehdy klesl...
Daniel 10:1...vnuknut jeho výklad. To poselství je pravdivétýká se velikého boje. Daniel jsem v době držel...
Židům 6:9... jsme si o vás jisti něčím lepším - tím, co se týká spasení. Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši...

Slova obsahující týká: dotýká (8) nestýkám (1) netýká (2) týká (4) zatýkáni (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |