Tísní

Hledám varianty 'tísní' [ tísní (1) tísni (7) tísně (1) tíseň (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Deuteronomium 16:3... Po sedm dní jez nekvašený chléb, chléb tísně (neboť jsi z Egypta vyšel ve chvatu). Takto si po...
1. Samuel 13:6...viděli, že jsou v úzkých a že vojsko jetísni, poschovávali se v jeskyních, v houštinách, v...
Job 15:24... , že ho očekává den temnoty. Úzkost ho svírátíseň děsí ho, je jako král, jenž čeká na útok. To proto,...
Žalmy 106:44...špatnosti klesali stále níž! On ale viděl jejich tíseň, kdykoli slyšel jejich křik. Pamatoval na smlouvu...
Žalmy 107:6...slabostí. Volali k Hospodinu tehdy v  tísni, a on je vysvobodil z jejich úzkostí. Vedl je po...
Žalmy 107:13...a nebylo pomoci. Volali k Hospodinu tehdy v  tísni, a on je zachránil z jejich úzkostí. Ze tmy je vyvedl...
Žalmy 107:19...smrti dospěli. Volali k Hospodinu tehdy v  tísni, a on je zachránil z jejich úzkostí. Poslal své slovo...
Žalmy 107:28...byla ta tam. Volali k Hospodinu tehdy v  tísni, a on je vyvedl z jejich úzkostí. Proměnil onu bouři...
Přísloví 1:27... jako vichr udeří vaše neštěstí, souženímtísní budete sevřeni. pak volat budou, neozvu se,...
1. Korintským 7:26...být věrným. Myslím si, že vzhledem k současné tísni je pro člověka lepší zůstat, jak je. Jsi v manželském...
Filipským 4:14...jste se ale krásně, že jste mi pomohlitísni. Vy Filipští sami víte, jak to bylo v počátcích...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |