Téci

Hledám varianty 'téci' [ tekou (1) teklo (1) tekla (1) tečou (2) teče (3) téci (1) potečou (4) poteče (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 2:14...celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigristeče na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je Eufrat. Hospodin...
Numeri 24:7...Hospodin, jak cedry u vody. Z jeho věder voda poteče, jeho símě bude mít vody bohatě. Jeho král bude nad...
2. Letopisů 11:6...budoval opevněná města. Vystavěl Betlém, EtamTekou, Bet-cur, Socho, Adulam...
Ester 1:7...i perleti a drahých kamenů! Královské víno teklo královsky štědře do zlatých číší, jedna číše za...
Žalmy 147:18...mráz? Když pošle své slovo, všechno taje, potoky tečou, když větrem zafouká. Zjevil své slovo Jákobovi, své...
Přísloví 5:16... vodu prýštící ze tvé studnice. Mají tvé prameny téci na ulice? Mají se náměstím řinout řeky tvé? Tobě ...
Kazatel 10:18...opití! Pro zahálku se bortí krovy, pro líné ruce teče do domu. Pro potěšení se pořádají hody, radost ze...
Izaiáš 30:25...lopatou. Z každé mohutné hory a vysokého návrší potečou potoky vody v onen den veliké porážky, kdy padnou...
Pláč 1:16...dceru Judu! To proto nyní pláči, z očí mi tečou slzy. Není nablízku, kdo by potěšil, kdo by mi...
Ezechiel 47:8...řeky bylo veliké množství stromů. "Tato voda teče do východního kraje," řekl mi. "Stéká do údolí Arava,...
Joel 4:18...budou mlékem a každou judskou roklí voda poteče. Z Hospodinova domu pramen vyrazí a zavlaží Akátové...
Zachariáš 14:8... takže bude světlo i v čas večera. V onen den potečou z Jeruzaléma živé vody, polovina k Mrtvému moři na...
Jan 7:38...pojď ke mně a pij! Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo." (A to řekl o...
Zjevení 14:20... Ten lis byl šlapán venku za městem a z lisu tekla krev po uzdy koní na šestnáct set honů daleko. ...

Slova obsahující téci: téci (1) utéci (8) vytéci (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |