Téže

Hledám varianty 'téže' [ touž (2) toutéž (1) téže (7) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 26:24...pak odtud vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama...
Genesis 40:5...byli uvězněni v žaláři - měli sen. Každý měl téže noci svůj sen, každý s vlastním významem. Když k nim...
1. Samuel 6:12...rovnou k Bet-šemeši. Šly stále stejným směrem po téže silnici. Bučely, ale neuhnuly napravo ani nalevo....
2. Královská 8:22...zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna. Ostatní Jehoramovy skutky -...
2. Královská 19:35...učiním to a pro Davida, jenž byl můj služebník!" Téže noci pak vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském...
2. Královská 21:13...nepřestane znít v obou uších. Přeměřím Jeruzalém touž mírou jako Samaří a touž olovnicí jako dům Achabův....
2. Letopisů 21:10...zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna. Jehoram totiž opustil...
2. Letopisů 34:32... kdo byli v Jeruzalémě a v Benjamínovi, zavázal toutéž smlouvou, aby se obyvatelé Jeruzaléma řídili podle...
Římanům 11:17...naroubován mezi . Čerpáš z vydatného kořene téže olivy, a tak se nad ty větve nepovyšuj. Chceš-li se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |