Sytíš

Hledám varianty 'sytíš' [ sytit (2) sytíš (1) sytíme (1) sytili (2) sytil (5) sytí (8) sytě (1) syť (1) ]. Nalezen 21 verš.
Deuteronomium 32:13...Dovedl svůj lid na výšiny země, úrodou pole aby sytil se. Medem ze skály je napájel, olejem ze skály...
Deuteronomium 32:14...od krav i mlékem koz. Těmi nejlepšími jehňaty je sytil, berany i kozly z Bášanu, pšeničnou moukou...
Deuteronomium 33:19...národy, tam budou přinášet pravé oběti. Budou sytit z mořského bohatství, z pokladů v písku ukrytých." O...
1. Samuel 2:5...se, ti, kdo klopýtali, síly nabyli. Kdo byli sytí, teď pro chléb nádeničí, kdo byli hladoví, lačnět...
Žalmy 65:5...na tvých nádvořích! Dobrotou tvého domu se sytíme ve chrámu tvé svatosti. Svými divy nám právo...
Žalmy 104:13...větvemi. Ze svých paláců hory napájíš, země se sytí ovocem skutků tvých! Trávě pro dobytek dáváš růst a...
Žalmy 104:16... a chléb, který člověku dodá sil. Hospodin sytí i své stromoví - libanonské cedry, které sám vysadil....
Žalmy 104:28... Dáváš jim a oni sbírají, když otevřeš rukusytí se hojností. Děsí se ale, když svou tvář ukrýváš,...
Žalmy 105:40...prozářil. Na jejich žádost dal jim křepelkysytil je svým chlebem nebeským. Otevřel skálu, vody...
Žalmy 136:25...- jeho láska trvá navěky! On veškeré tvorstvo sytí pokrmem - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Boha nebe...
Žalmy 147:14...pokoj ve tvých končinách, z nejlepší pšenice sytí . Když na zem svůj rozkaz posílá, jeho slovo rychle...
Přísloví 30:8...ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobuSyť pokrmem tak, jak potřebuji, abych přesycen...
Izaiáš 61:6...Bohu sloužící. Bohatstvím národů se budete sytit, oblečete se do jejich nádhery. Místo své hanby...
Ezechiel 16:19...kadidlo jsi přinášela jim. Pokrm, jímž jsem  sytil - jemnou mouku s medem a olejem - jsi přinášela jim,...
Ezechiel 17:3...orel s mohutnými křídly, dlouhými brky a hustýmsytě zbarveným peřím přilétl na Libanon a vzal vrcholek...
Ezechiel 27:33...moří?' Když vykládali tvé zboží ze zámořísytil jsi mnohé národy; množstvím tvého přepychového zboží...
Daniel 4:9...krásné listí a hojné ovoce, kterým se všichni sytili. Zvěř odpočívala v jeho stínu, ptáci hnízdili v jeho...
Daniel 4:18...měl krásné listí a hojné ovoce, jímž se všichni sytili, strom, v jehož stínu odpočívala zvěř a v jehož...
Jan 4:32..."Rabbi, najez se!" On jim však řekl: " sytí pokrm, který vy neznáte." Učedníci se jeden druhého...
Skutky 2:28...života jsi mi oznámil, ve své přítomnosti  sytíš radostí!' Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle...
Skutky 14:17...z nebe nám dává déšť i časy úrody a naše nitro sytí jídlem a radostí." A těmi slovy taktak upokojili davy,...

Slova obsahující sytíš: nasytíš (3) nenasytíš (1) přesytíš (1) sytíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |