Svorně

Hledám varianty 'svorně' [ svorně (11) ]. Nalezeno 11 veršù.
Soudců 20:11...spáchali v Izraeli." Všichni Izraelci se tedy svorně jako jeden muž shromáždili proti tomu městu....
Skutky 1:14... Šimon Zélot a Juda (syn Jakubův). Ti všichni svorně setrvávali v modlitbách společně s ženami i s...
Skutky 2:46...všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se...
Skutky 4:24...vrchní kněží a starší. Když to bratři uslyšelisvorně pozvedli hlas k Bohu: "Pane, ty jsi stvořil nebe i...
Skutky 5:12...lidmi dělo mnoho divů a zázraků a všichni spolu svorně trávili čas v Šalomounově sloupoví. Nikdo jiný se...
Skutky 7:57...Začali hlasitě křičet, zacpali si ušisvorně se na něj vrhli. Vyhnali ho ven z města, kde ho...
Skutky 8:6...vešel do města Samaří a kázal tam Krista. Lidé svorně naslouchali Filipovým slovům v celých zástupech,...
Skutky 12:20...hněval na Týrské a Sidonské. Proto se za ním svorně vypravili, a když si získali královského komořího...
Skutky 15:25...jsme je nepověřili. My shromáždění jsme se svorně shodli, že k vám pošleme své zástupce spolu s našimi...
Skutky 18:12...se však řeckým prokonzulem stal Gallio, Židé se svorně postavili proti Pavlovi a přivedli ho před soud s...
Římanům 15:6...svornost ve shodě s Kristem Ježíšem, tak abyste svorně a jednomyslně oslavovali Boha a Otce našeho Pána...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |